Gå til hovedinnhold

Åpningstider

Se ferier

Vilkår og internettkjøp

Disse vilkårene gjelder for produkter som kjøpes på www.skienfritidspark.goactivebooking.com

Pris

Alle priser er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisene vises både inklusive og eksklusive gebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som etablering, porto, frakt m.m.

Forbehold

Skien fritidspark vil etterstrebe god kvalitet på sine tjenester, herunder tilgjengelighet i anleggets åpningstid. Vi forbeholder oss likevel retten til å kunne stenge av enkelte deler av anlegget ved spesielle anledninger som for eksempel ved svømme- og stupestevner i badet. Anledninger som dette vil bli orientert om på våre nettsider, på sosiale medier og i resepsjonen ved ankomst. Skien fritidspark kan ikke stå til ansvar for stengte fasiliteter i anlegget eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. 

Det forutsettes at gjesten setter seg inn i de til enhver tid gjeldende regler for bruk av anlegget. 

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om produktene/tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket opplevelse!

Betalingsbetingelser

Vi krever betaling for produktene fra det tidspunkt ordrebekreftelse og gyldig kvittering blir sendt fra oss til kunden.

Når bestillingen er bekreftet er betalingen godkjent og hele kjøpet vil bli belastet kortet ditt. Det er mulig å benytte Visa og Mastercard som betalingsmiddel på nett.

Kortinformasjon

Når du handler i Skien fritidspark blir betalingen behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Personvernsopplysninger

Skien fritidspark behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. Se hele personvernerklæringen her. 

Generelt

Strekkode/QR-kode/referansenummer må medbringes ifm besøket. Det er kundens ansvar å sørge for at strekkode, QR-kode eller referansenummer ikke kommer på avveie. Dersom andre benytter seg av dette, vil billetten bli ugyldig for kunden.

Kode/nummer for medlemskap veksles inn i armbånd i resepsjonen i Skien fritidspark. Dette benyttes for adgang og skap i den aktuelle perioden. Båndet avsluttes automatisk etter endt periode. Barn med medlemskap som ønsker å handle må fylle penger på båndet i resepsjonen først. Voksne har kreditt på armbåndet, og kan handle uten å fylle penger på båndet. Betaling gjøres ved utgang. Avtalegiro kan kun benyttes for medlemskap med minimum 12 mnd. varighet og vil deretter løpe til avtalen sies opp skriftlig. Det er én måneds oppsigelse fra og med 01. i påfølgende måned. Alle avtaletrekk så lenge medlemskapet varer er herved varslet. Ved misbruk/utlån av personlig bånd inndras produktet, og må betales ut i sin helhet. Du er ansvarlig for å benytte ditt produkt innen gyldigheten er gått ut. Les mer om vilkår for medlemskap her.

QR-koden for billetter/baneleie kjøpt på nett til aktivitetsparken vises fram i Fritidsparken ved ankomst.

Billetter til arrangement, kurs og gruppetimer til en bestemt dato kan kanselleres innen 7 dager før arrangement/kurs, utover dette er det ingen refusjon. Dersom man av spesielle årsaker ikke kan delta på timen/kurset, og det finnes mulighet for å flytte dato vil vi endre til ny dato kostnadsfritt (dette gjelder kun ved skriftlig beskjed i forkant på minimum 48 timer).

Produktet kan kun benyttes på det tidspunkt, i rett avdeling, og innenfor det tidsrommet som billetten viser.

Før kjøpet blir gjennomfør er kunden selv ansvarlig for å kontrollere at

  • Du må være 18 år for å handle på skienfritidspark.no.

  • Riktig billettype er valgt, og du må kunne fremvise gyldig bevis/legitimasjon dersom du er barn/student/honnør.

  • Riktig e-postadresse er lagt inn ved kjøp.

Billettsalget på nett kan i noen tilfeller stenge inntil 24 timer før den aktuelle dagen og ifm. enkelte arrangement. Kunden må derfor sørge for å kjøpe billetten i god tid for å være sikker på å få de beste prisene. Når billetten kjøpes i resepsjonen kan prisen være høyere enn på nett.

Dersom nedetid eller andre tekniske problemer innebærer at det ikke er mulig å kjøpe billetter på skienfritidspark.no må billetter kjøpes i resepsjonen. Når billetten kjøpes i resepsjonen kan prisen være høyere enn på nett. 

Bekreftelse på e-post

Når bestillingen din er betalt vil du få en kvittering på e-post fra oss. Deretter vil du motta en ny e-post som inneholder billetten som PDF-fil, med informasjon om bestilt produkt, samt referansenummer/QR kode som må oppgis når produktet skal benyttes i Skien fritidspark. Det kan ta et par minutter før kvittering og bekreftelse kommer inn til din e-post.

Ikke mottatt e-postbekreftelse

Dersom du ikke har mottatt bekreftelsen på e-post fra oss kort tid etter bestillingen ber vi deg undersøke om den kan ha lagt seg i innboksen for useriøs e-post (søppelpost). Dersom du er i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført ber vi deg ta kontakt med oss. E-post: post@skienfritidspark.no

Gyldighet gavekort

Et gavekort er gyldig inntil 12 måneder etter utstedelsestidspunkt og kan benyttes i hele Skien fritidspark.

Angrerett gavekort

Angrer du kjøpet av et gavekort som er kjøpt på nett, kan det returneres til oss innenfor 14 dager, så lenge gavekortet er ubrukt. Er gavekortet allerede brukt innen 14 dager, kan kjøpet ikke angres. Angreretten gjelder fra det tidspunkt du mottar gavekortet pr e-post. Skien fritidspark påtar seg ikke ansvaret dersom gavekortet benyttes parallelt med behandling av angrefristen.

For å benytte angrefristen, send e-post til post@skienfritidspark.no

Husk å legge ved opplysninger som gjør det mulig for oss å identifisere deg: navn, adresse og telefonnummer. Hvis du har spart på ordrebekreftelsen, kan du vedlegge en kopi av denne. 

Reklamasjon gavekort

Skien fritidspark behandler reklamasjoner iht. kjøpslovens paragraf om reklamasjon. Dersom du ønsker å reklamere på et gavekort, skal det sendes skriftlig begrunnelse med dokumentasjon inn til oss pr mail på post@skienfritidspark.no

Husk å legge ved opplysninger som gjør det mulig for oss å identifisere deg: navn, adresse og telefonnummer. Hvis du har spart på ordrebekreftelsen, kan du vedlegge en kopi av denne. 

Åpningstider

Se ferier